[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 2 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
smss

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนวัดเชิงกระบือ  ๑  ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาล หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  เริ่มตั้งโรงเรียน นายปราโมทย์ หงสกุล  นายอำเภอบางกรวย  
นางประวัติ  โรจนกิตติหัวหน้าหมวดการศึกษาบางกรวย   พระอธิการพยุง  ธมฺมกาโม(พระครูนนทวุฒิคุณ)  
เจ้าอาวาสวัดเชิงกระบือ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑๗  เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๑๕  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีนั
กเรียนชาย-หญิง  รวม  ๑๗  คน  นางสมบัติ ธาราภูมิ  เป็นครูประจำชั้นเป็นครู
คนที่  ๑  ของโรงเรียนวัดเชิงกระบือ  นายประสาน อังกิตานนท์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดจันทร์ รักษาการแทนในตำแหน่ง
ครูใหญ่เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียน
หลังที่ ๑ แบบ ๐๑๗  ใต้ถุนสูงจำนวน ๔ ห้องเรียนด้วยเงินงบประมาณ ๒๐๕,๐๐๐ บาท งบบริจาคจากคุณหญิงน้อย รุจิรวงค์ ๑๕,๐๐๐ บาท และคุณนายสมบูรณ์สุข ดีวาจิน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท เริ่มเปิดใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  และ
วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗  นายสำรวย  ธรรมวิภาค  นายอำเภอบางกรวย  ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนชื่อว่า โรงเรียนวัดเชิงกระบือ
            
โรงเรียนวัดเชิงกระบือได้โอนจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดกับคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  
            โรงเรียนวัดเชิงกระบืออยู่ในสังกัดสพป.นนทบุรี เขต ๑  ในสมัยที่นายพยนต์  ทองแย้มเป็นผู้บริหารโรงเรียนเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในการจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น แทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เป็นไม่เนื่องจากมีสภาพ  ทรุดโทรม เสาอาคารแตกร้าวและขณะดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นั้น  โรงเรียนวัดเชิงกระบือ  ได้จัดการเรียนการสอนอยู่ที่ศาลาการเปรียญของวัดเชิงกระบือ  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดเชิงกระบือ (พระสมุห์ณัฐวุฒิ ฐิตธัมโม)
          ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นายสนอง  ตรงเที่ยง รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ได้พัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ดีขึ้น  ด้านบุคลากร  ได้จัดสรรครูตามสาระการเรียนรู้  ด้านอาคารสถานที่   ได้มีการปรับภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีความสวยงาม  ร่มรื่นสะอาด   น่าอยู่    เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
          ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  นายมานิจ  ห่วงทอง  รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ได้พัฒนาโรงเรียนในด้านสถานศึกษา  ได้ส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ส่งผลให้โรงเรียนวัดเชิงกระบือได้เป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
           ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายบรรลือชัย  บัวเนียม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ  ด้านอาคารสถานที่ได้ของบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดตั้งหลังคาเมทัลชีท  เพื่อปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยมีคณะครูสพฐ.จำนวน ๙ คน ครูอัตราจ้างรวม ๕ คน ครูธุรการ ๑ คน และจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  จำนวน ๑๘๖ คน
          ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน  นางอุษา  แข็งแรง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงกระบือ  โดยมีคณะครูสพฐ.  จำนวน  ๙  คน ครูอัตราจ้างรวม ๕ คน  ครูธุรการ ๑ คนและจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) จำนวน ๒๑๓ คน